مقدمه

به طور کلی زنجیره تامین قبل از همه‌گیری ویروس کرونا پیچیدگی‌های زیادی داشت ولی آنچه ویروس کرونا معرفی کرد سطح جدیدی از پیچیدگی بود که رهبران زنجیره تامین را ملزم می‌کرد تا پیامدهای تصاعدی را بهتر درک کنند و به آن واکنش نشان دهند مانند اختلال در تامین‌کنندگانِ تامین‌کنندگان و تاثیر بر مشتریانِ مشتریان سازمان.

مدیریت رویدادهای مخرب زنجیره تامین

چابکی-کیفیت مدیریت تغییرات در زنجیره تامین از طریق قابلیت های موثر پاسخگویی مفهومی است که بسیاری از رهبران زنجیره تامین حتی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا با تکرار و مقیاس‌بندی آن در سازمان‌های خود دست و پنجه نرم می‌کردند. چابکی قابل دستیابی است، اما به افسران زنجیره تامین نیاز دارند تا افراد و قابلیت‌های لازم را برای پشتیبانی از جریان‌های کاری دیجیتالی جدید و بیشتر شناسایی و فعال کنند.

و با وجود شیوع کووید-19، مدیران عامل از کسب و کار دیجیتال برای افزایش سرمایه گذاری در سال 2020 استفاده کردند. در واقع، 47 درصد انتظار دارند سرعت ابتکارات دیجیتالی خود را افزایش دهند تا راه های نوآورانه ای برای رشد را بیابند. نظرسنجی گارنتردر سال 2020 نشان داد که بسیاری از افسران زنجیره‌تامین تصمیم دارند سرمایه گذاری های خود را در فناوری برای پاسخ به ویروس کرونا افزایش دهند.

در نتیجه، رقابت بیش از حد برای مهارت‌های مبتنی بر فناوری مانند هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق ادامه خواهد داشت.

این گزارش چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با شایستگی ها را مورد بحث قرار می‌دهد که افسران زنجیره‌تامین در جهت داشتن توان رقابت در یک محیط دائما در حال تغییر و توسعه در سال2025 به آن‌ها میپردازند.

طراحی مجدد وظایف و ایجاد قابلیت‌ها برای زنجیره تامین دیجیتال

مشارکت کنندگان منفرد(بدون مسئولیت مدیریتی) به مشتری ها نزدیک‌تر هستند، اغلب احساس می کنند که باید از لایه های تایید برای پیشبرد تصمیمات عبور کنند و سرعت تصمیم‌گیری را کند می‌بینند و این اختیار را ندارند که چابک عمل کنند و افسران زنجیره تامین برای داشتن نیروی کار چابک باید وظایف را مجدد طراحی کنند.

برای طراحی مجدد باید اطمینان حاصل کرد که جریان کار نتایج ارزشمندی را ایجاد می کند و با تمرکز بر ساده سازی و حذف کلیدی شروع کنید مانند حذف رویه‌ها و قوانین و خط مشی خاص که کارمندان باید از آن پیروی کنند. در مرحله بعد سیستم ها را ادغام کنید با استفاده از راه حل‌های پیشرفته نیاز به متخصصین را کاهش دهید سپس زمانی که شایستگی های جدید اضافه می‌شوند شایستگی‌ها و نقش‌های غیر ضروری زنجیره تامین را حذف کنید.

 مهارت دیجیتالی متشکل از باورها، طرز فکرها و رفتارهایی است که تحول کسب و کار دیجیتال را تسریع می‌کندو می‌توان آن را در دو بعد توصیف کرد:1-تمایل و توانایی برای ایجاد مشاغل دیجیتال. 2- تمایل و توانایی برای کار دیجیتال.

شایستگی هایی لازم برای ایجاد مهارت‌های دیجیتال:

  • هوش تجاری
  • سازگاری
  • دانش سیاسی
  • همکاری ترکیبی
  • تفکر سیستمی

“سواد داده و اطلاعات”: برای داشتن سواد داده محور، باید درک درستی داشت از منابع و ساختارهای داده، روش ها و تکنیک های تحلیلی بکار رفته و توانایی توصیف کاربرد مورد استفاده و ارزش حاصل شده.

شایستگی‌هایی که سواد داده‌ای را افزایش می‌دهند:

  • ارزش تجاری
  • داده ها
  • تجزیه و تحلیل
  • فرهنگ

https://www.gartner.com