بخش (1)

حرکت به سمت رتبه بندی نظام سلامت منحصرا برای ایالات متحده در سال 2021 نشان دهنده بلوغ فزاینده زنجیره تامین در سراسر صنعت مراقبت های بهداشتی است، افسران ارشد زنجیره تامین مراقبت های بهداشتی  می توانند از این گزارش برای یادگیری از رهبران و برجسته کردن پیشرفت های سازمان خود با استعدادهای زنجیره تامین و شرکای تجاری استفاده کنند.

بهبود ریسک و قابلیت‌های تاب‌آوری

در سال 2020، در بحبوحه ظهور همه‌گیری COVID-19، سازمان‌ها در حالت «پاسخ» قرار گرفتند و ریسک و تاب‌آوری در کوتاه‌مدت به تسریع نوآوری در تعدادی از دسته‌های مختلف و همچنین برنامه‌ریزی تقاضا کمک کرد. به سرعت تا سال 2021 با ظهور نوع دلتا COVID-19، ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی برای جذب استعدادهای پرستاری بالینی و در برخی موارد استعدادهای زنجیره تامین تلاش کردند. سازمان‌های پیشرو در زمینه تاب‌آوری به روش‌های مختلفی ساخته شده‌اند، از جمله در نظر گرفتن ذخایر اضافی، تامین محصولات به روش‌های جدید و مشارکت با سایر سازمان‌ها  عمدتا در بخش تولید. این رویکرد باعث افزایش سرمایه‌گزاری در بخش زنجیره‌تامین بهداشتی می‌شود و سازمان‌های پیشرو کارکنانی را استخدام می‌کنند تا تلاش‌های تاب‌آوری را رهبری کنند، به‌ویژه برای در نظر گرفتن ریسک و الزامات تاب‌آوری برای سیستم‌های سلامت و همسو کردن پاسخ زنجیره تامین بر این اساس.

تمرکز بر همکاری

همکاری در زنجیره تامین مراقبت های بهداشتی به طور قابل توجهی مهم است. همه‌گیری بیماری کرونا نشان داد تجهیزات حفاظت فردی و تجهیزاتی مانند هواکش‌ها بسیار اهمیت دارند.

همکاری، سیستم های بهداشتی را قادر می سازد تا نحوه پشتیبانی عملیات زنجیره تامین از بیمار را قبل از بستری تا پس از ترخیص ترسیم کنند. همکاری ممکن است بر نتایج بالینی کلیدی مانند کاهش پذیرش (دوباره) بیمارستان، کاهش مدت اقامت و به حداقل رساندن عفونت‌های اکتسابی در بیمارستان تأثیر بگذارد. همکاری و مشارکت به معنای تأکید بیشتر بر روی روئیت‌پذیری، شفافیت، کارایی و خدمات مشتری است و سازمان هایی با منابع اختصاصی و بلوغ کافی موفق خواهند شد.

منبع : گارتنر