مدیریت زنجیره تامین در یک اقتصاد دورانی

 

اختلالات ناشی از بحران کووید ۱۹ حکایت از شکنندگی زنجیره‌های تامین جهانی شده، به هم پیوسته و پیچیده دارد. این زنجیره­های تامین مبتنی بر مصرف، ناپایدار بوده و در طی بحران­ها تاب آوری محدودی دارند. رهبران زنجیره تامین می­توانند با به کارگیری اصول اقتصاد دورانی امنیت مواد اولیه را بهبود دهند. گارتنر توصیه می کند که رهبران زنجیره تامین این شش الزام استراتژیک را برای تحقق بخشیدن به مزایای کلیدی مشارکت در اقتصاد دورانی اتخاذ کنند.

 1. تعهد و التزام به اقتصاد دورانی:
  • یک چشم انداز بلند مدت توسعه دهید. محصولاتی که ممکن است در پایان چرخه عمر از طریق بهبود مواد اولیه، برداشت قطعات یا بازیافت، گزینه مناسبی برای اقتصاد دورانی باشند را مشخص کنید.
  • اهدافی تعریف کنید تا به تدریج زنجیره تامین محصولات مشخصی را به سمت اقتصاد دورانی سوق دهید. این مساله را نیز در نظر بگیرید که این یک فرآیند یادگیری است و مسیری زمانبر خواهد بود.
  • از پروژه های آزمایشی اولیه جهت نشان دادن موفقیت به مدیریت ارشد استفاده کنید تا با کسب حمایت و اعتماد محصولات بیشتری را به سمت اقتصاد دورانی سوق دهید.

 

 1. تعهد به مشتریان:
  • فرصت هایی را برای حفظ کنترل مواد با حرکت به یک ساز و کار«محصول به عنوان خدمات» مانند اجاره شناسایی کنید.
  • وقتی صرفا بر نیت خیر مشتری برای بازگشت محصول تکیه می­کنید، فرآیند بازگشت محصول را تا حد ممکن سهولت ببخشید.

 

 1. مشارکت:
  • یک تیم برای مدیریت موادی که عمر آنها به پایان رسیده است تشکیل دهید. مشارکت ها باید بر اساس ایجاد ارزش مشترک و پاداش های مشترک ساخته شوند.
  • پیمانکاران ضایعات می توانند به دسترسی به موادی که عمر آنها به پایان رسیده است کمک کنند. تیم های لجستیک معکوس می توانند مواد را متمرکز نموده و تامین کنندگان مواد خام می توانند آنها را دوباره فرآوری نمایند.
 2. ارزش مواد باقی مانده:
  • ظرفیت های بازفرآوری موادی که عمر آنها به پایان رسیده است را با تعدیل و برقراری توازن بین ارزش مواد باقی مانده، نوسان قیمت مواد خام، احساسات مشتریان و الزامات قانونی ارزیابی کنید.
  • ارزیابی های خود را با تغییر شرایط به روزرسانی کنید و بهترین گزینه ها را برای بازیافت مواد ضایعاتی انتخاب نمایید.

 

 1. طراحی محصول:
  • اهمیت زنجیره تامین باید در مراحل ابتدایی و عمیق تر طراحی محصول در نظر گرفته شود. امکان بازیافت و شرایط زیست محیطی آن نیز باید جزوی از معیارهای انتخاب مواد باشد.
  • با تیم­های طراحی جهت تنظیم معیارهای سنجش طراحی دورانی همکاری کنید.

 

 1. ترازنامه:
  • آثار مالی حرکت به سمت اقتصاد دورانی را ارزیابی کنید.
  • ممکن است نگهداری مواد برای بازفرآوری تاثیرات منفی بر سرمایه در گردش داشته باشد اما آثار مثبت آن بر امنیت مواد اولیه غیر قابل چشم پوشی است.