آیا آماده هستید تا زنجیره تامین خود را با مهندسی مجدد در زمان اختلال رشد دهید؟

اختلالات 24 ماهه گذشته به جهان نشان داده است که افسران زنجیره تامین مدت‌هاست می‌دانند که زنجیره‌های تامین چابک و تاب‌آور توانمندسازهای کلیدی تجارت هستند و برای سازمان‌هایی که می‌خواهند از رقبای خود پیشی بگیرند. طبق گفته نزدیک به 1000 رهبر زنجیره تامین که به نظرسنجی آینده زنجیره تامین گارتنر در سال 2021 پاسخ دادند، حاکی از استقبال گسترده از نیاز به مهندسی مجدد برای دستیابی به یک سطح حیاتی از چابکی و تاب‌آوری است.

این مهندسی مجدد از طریق چهار اولویت سازمانی زنجیره تامین برای سال 2022 انجام می شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

  • هدایت زنجیره تامین در جهت رشد تجاری

42 درصد از افسران زنجیره تامین برای حفظ حاشیه سود فعلی و دستیابی به اهداف پایداری، سرعت و نوآوری تحت فشار هستند.

زنجیره تامین امروز: سازمان های زنجیره تامین امروزی تمایل دارند برتری عملیاتی را بر خلق ارزش اولویت دهند.

زنجیره تامین آینده: زنجیره تامین به یک عملکرد مشتری محور با ظرفیت عمیق برای درک نیازها و خواسته های مشتری و ارائه پاسخ به موقع تبدیل می شود.

مسیر مهندسی مجدد: برای انتقال از اولویت‌ برتری عملیاتی به نوآوری تجاری برای رشد افسران زنجیره تامین باید سرمایه‌گذاری‌ها را مجدداً متعادل کرده و قابلیت‌های درک ارزش مشتری را بهبود دهند و استفاده از بینش‌های به‌دست‌آمده برای نوآوری و رشد تجاری زنجیره تأمین به طور کارآمد در جهت بهینه سازی و افزایش سود.

  • انجام تعهدات زیست محیطی و اجتماعی را به طور واقعی

67 درصد از سازمان‌ها شاخص‌های کلیدی عملکرد پایدار زیست‌محیطی و اجتماعی را تعریف کرده‌اند و انتظار دارند رهبران زنجیره تامین نسبت به آن‌ها پاسخگو باشند.

زنجیره تامین امروز: مدیران تعهدات عمومی مربوط به محیط زیست، اجتماعی و را انجام می دهند.

زنجیره تامین آینده: انتظارات مشتری پیرامون پایداری محیطی و اجتماعی در کل چرخه عمر محصول اعمال می شود.

مسیر مهندسی مجدد:  قابلیت روئیت‌پذیری و شفافیت برای سازمان هایی که ادعای تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی دارند، اختیاری نیست. افسران زنجیره تامین باید رویه های حسابرسی را ایجاد کرده و آنها را تا تامین کنندگان و سایر شرکای خارجی گسترش دهند تا تأثیر کامل تلاش های خود را به دست آورند. با دستیابی به اهداف و ظهور رویکردهای جدید، معیارهای پایداری و روش های حسابداری را تطبیق دهید..

  • اجرای زنجیره تامین همزمان(فوری) را فعال کنید

انتظار می رود 60 درصد از افسران زنجیره تامین سریعتر و بیشتر تصمیمات دقیق و منسجم در کوتاه ترین زمان را انجام دهند.

زنجیره تامین امروز: سازمان های زنجیره تامین برای گرفتن داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها برای اجرای سریعتر تصمیمات تحت فشار فزاینده ای هستند.

زنجیره تامین آینده: سازمان‌های زنجیره تامین توانایی‌های داده‌ خود را در دو مرحله به بلوغ می‌رسانند: ابتدا داده‌ها را به تجزیه و تحلیل می‌کنند، سپس از تجزیه و تحلیل به تصمیم‌گیری فوری می‌پردازند که می‌تواند اجرای خودکار برنامه‌ریزی، بهینه‌سازی موجودی و سایر فرآیندهای کلیدی را امکان‌پذیر کند.

مسیر مهندسی مجدد:  سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری در فناوری زنجیره تامین برای فعال کردن تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان گامی در مسیر اجرای همزمان(فوری).

  • ارائه تجربه های کاری انعطاف پذیر

تجارب کاری منعطف طراحی شده برای ارتقای برابری و مشارکت بین کارکنان یکی از تاکیدات تلاش های زنجیره تامین برای تکامل سازمان و مدیریت آن خواهد بود.

زنجیره تامین امروز: همه‌گیری ویروس کرونا وابستگی زنجیره‌های تامین به اقدامات فوری در خط مقدم تصمیم‌گیری و نیاز به ایجاد تجربیات کاری را که انعطاف‌پذیری در مورد مکان و زمان انجام کار را امکان‌پذیر می‌سازد  را نمایان کرده است.

زنجیره تامین آینده: سازمان‌های زنجیره تامین برای تعامل با فناوری‌های اتوماسیون مانند ربات‌ها و هوش مصنوعی، ابزارهایی که امکان همکاری انسان با انسان و انسان با ماشین را فراهم می‌کنند، تکامل خواهند یافت.

مسیر مهندسی مجدد:  تطبیق و تکمیل مهارت های کارکنان زنجیره تامین جهت به کارگیری آنها برای یک محل کار ترکیبی، منعطف و دارای فناوری که در یک اکوسیستم زنجیره تامین گسترده تر عمل می کند. افسران زنجیره ‌تامین باید انعطاف پذیری در طراحی و مدیریت سازمانی زنجیره تامین را با هدف ایجاد فرصت های عادلانه و درگیر کردن کارکنان در کارهای هدفمند بپذیرند. مدیران می توانند با ایجاد ارتباط اجتماعی و همکاری عمدی برای تحریک نوآوری کمک کنند.

منبع: گارتنر