بانک جهانی در آخرین گزارش خود در مورد شاخص‌های کسب و کار و رقابت‌پذیری، اطلاعاتی را در مورد بنادر ایران منتشر کرده که این اطلاعات نشان می‌دهد، بنادر ایران به کیفیت متوسط جهانی نزدیک شده است.

امارات از نظر کیفیت بنادر در جهان عرب رتبه ۱ و در سطح جهان رتبه ۶ را دارد. پس از امارات، قطر و سپس بحرین رتبه دوم و سوم جهان عرب را دارند. کویت نیز در جایگاه ۱۱ جهان عرب قرار دارد.

🇮🇷 ایران از نظر کیفیت بنادر در مقایسه با سایر کشورهای جهان در رتبه ۷۱ قرار دارد.