انجمن صنعت پخش ایران در جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین حضور خواهد داشت.

    به گزارش دبیرخانه این جایزه، در جلسه فی مابین اعضای جایزه ملی لجستیک و مدیران انجمن صنعت پخش ایران مقرر گردید این انجمن در این جایزه حضور داشته باشد.

    جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین به همت پردیس تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع و با همکاری و همراهی تمامی نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در 2 سطح تقدیر نامه و گواهینامه در مهرماه سال 1398 به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در قالب همایش، جشنواره استارتاپ­ها و نمایشگاه برگزار خواهد شد.