وظایف کمیته علمی:

این کمیته توسط شورای سیاست‌گذاری ایجاد شده و متشکل از اساتید، متخصین و صاحب‌نظران در حوزه لجستیک و زنجیره تامین است. وظایف این کمیته عبارت است از:

  • بازنگری و بروزرسانی مدل جایزه
  • تشکیل کمیته داوری
  • تعیین و تصویب چهارچوب ارزیابی متقاضایان شرکت در جایزه شامل معیارها و زیرمعیارها
  • تعیین و تصویب چهارچوب برای تعیین صلاحیت ارزیابان و تشکیل تیم‌های ارزیابی
  • انتخاب تیم‌های ارزیابی و نظارت بر عملکرد آن‌ها
  • تعیین و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با جایزه و ارائه پیشنهادات لازم

اعضای کمیته علمی

دکتر بهروز کریمی
دکتر بهروز کریمیدبیر جایزه و رئیس پردیس تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محسن شیخ سجادیه
دکتر محسن شیخ سجادیهدبیر علمی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد جواد نظرزاده
دکتر محمد جواد نظرزاده سرپرست دفتر خدمات آماد و توزیع - وزارت صنعت، معدن و تجارت
دکتر رضا وفایی یگانه
دکتر رضا وفایی یگانهمعاون اقتصادی اتاق تعاون ایران
دکتر محمدرضا اکبری جوکار
دکتر محمدرضا اکبری جوکاررئیس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مصطفی ستاک
دکتر مصطفی ستاکعضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر فریور رنجبران
دکتر فریور رنجبرانمدیرعامل شرکت سایپا لجستیک
دکتر مجتبی سلیمانی سدهی
دکتر مجتبی سلیمانی سدهیمدیرعامل موسسه آمادگران
دکتر مهدی سیف برقی
دکتر مهدی سیف برقیعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
دکتر سیدعلی ترابی
دکتر سیدعلی ترابیعضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر علی بزرگی امیری
دکتر علی بزرگی امیریعضو هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر عیسی نخعی کمال آبادی
دکتر عیسی نخعی کمال آبادی
دکتر جعفر بیرالوند
دکتر جعفر بیرالونددبیر هیئت مدیره و مشاور ارشد گروه افرا
دکتر محمد روهینا
دکتر محمد روهینامدیر فرآیندها و سیستم‌های پشتیبانی شرکت ایران خودرو
مهندس محمد ابراهیمی آهویی
مهندس محمد ابراهیمی آهوییمعاون سیستم‌ها و روش‌ها - هلدینگ فرانگر زرفام
خانم مهندس بهاره کیوان‌پور
خانم مهندس بهاره کیوان‌پورشرکت ایسیکو