/شورای سیاست‌گذاری
شورای سیاست‌گذاری۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ،۱۶:۱۴:۵۴ +۰۰:۰۰

وظایف شورای سیاست‌گذاری:

  • تعیین سیاست‏‌ها و خط مشی‌‏های برگزاری
  • تشکیل کمیته علمی و کمیته اجرایی
  • تصویب برنامه زمانی فعالیت‌های اجرایی
  • هماهنگی بین ارکان فرعی و نظارت بر آن‌

اعضای شورای سیاست گذاری

رضا رحمانی
رضا رحمانیوزیر صنعت، معدن و تجارت
محمد شریعتمداری
محمد شریعتمداریوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
احمد معتمدی
احمد معتمدیرئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد اسلامی
محمد اسلامیوزیر راه و شهرسازی
مسعود برومند
مسعود برومندمعاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
عباس قبادی
عباس قبادیمعاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
عبدالهاشم حسن نیا
عبدالهاشم حسن نیارئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
جعفر سرقینی
جعفر سرقینیمعاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
محمدرضا نجفی
محمدرضا نجفینماینده مجلس شورای اسلامی
محمد راستاد
محمد راستادمدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی
برات قبادیان
برات قبادیانمعاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
غلامحسین شافعی
غلامحسین شافعیرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
صادق نجفی
صادق نجفیمشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت
محمدرضا مودودی
محمدرضا مودودیمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت
خداداد غریب پور
خداداد غریب پورمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو
سعید محمدزاده
سعید محمدزادهمدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
محسن صالحی نیا
محسن صالحی نیارئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
فرشاد مقیمی
فرشاد مقیمیمعاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت
حسین حسینی تودشکی
حسین حسینی تودشکیمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز کریمی
بهروز کریمیدبیر علمی جایزه و رئیس پردیس تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبر اصفهانی پور
اکبر اصفهانی پوررئیس دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن شیخ سجادیه
محسن شیخ سجادیهعضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی سلیمانی سدهی
مجتبی سلیمانی سدهی دبیر کارگروه لجستیک و زنجیره تامین وزارت صنعت، معدن و تجارت
شهریار طاهرپور
شهریار طاهرپوررئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
سعید ممبینی
سعید ممبینیرئیس اتاق اصناف ایران
بهمن عبداللهی
بهمن عبداللهیرئیس اتاق تعاون ایران
مرجان فقیه نصیری
مرجان فقیه نصیریرئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی