کاربر گرامی جهت ثبت­ نام در جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین به موارد زیر توجه فرمایید:

1.جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین: شرکت­ ها و سازمان­ های متقاضی جهت دریافت تقدیرنامه و گواهینامه ابتدا می بایست یک حساب کاربری برای شرکت ایجاد نموده و پس از ورود به پورتال نسبت به تکمیل فرم­های مربوطه اقدام نمایند.

2.نمایشگاه ملی لجستیک و زنجیره تامین: این نمایشگاه با هدف ارائه آخرین دستاوردهای سازمان ها و نهادهای پیشرو در این حوزه برگزار می گردد. سازمان های متقاضی جهت دریافت غرفه می بایست یک حساب کاربری ایجاد نموده و سپس فرم مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل در پورتال بارگذاری نمایند.

3.جشنواره استارتاپ­ ها: این جشنواره با هدف شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های استارتاپ ها و حمایت از ایده های برگزیده برگزار می گردد. متقاضیان می بایست یک حساب کاربری ایجاد نموده و پس از ورود به پورتال نسبت به تکمیل فرم­ های مربوطه اقدام نمایند.

 

4.همایش ملی لجستیک و زنجیره تامین: این همایش محلی برای تبادل نظر و برقراری ارتباط متخصصان، اندیشمندان و مدیران حوزه لجستیک و زنجیره تامین با ساختار سخنرانی ها و پنل های تخصصی می باشد. از برگزیدگان حوزه های مختلف تقدیر خواهد شد. جهت شرکت در همایش جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین ثبت نام نمایید.

5دوره آشنایی با مدل جایزه لجستیک و زنجیره تأمین : این دوره به عنوان پایه آشنایی با معیارها، زیرمعیارها و خطوط راهنمای معرفی شده در مدل بوده و پیش­نیاز دو دوره «تربیت ارزیابان» و «تدوین اظهارنامه» می‌باشد.  جهت شرکت در دوره آشنایی با مدل ثبت­ نام نمایید.

6.دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین: جهت انجام فرایند ارزیابی، متخصصینی را طی دوره آموزشی 6 ساعته تربیت می نماید. هدف از این دوره آشنایی با روش ارزیابی برای سطوح مختلف جایزه و امتیازدهی بر اساس منطق رادار است. جهت شرکت در دوره تربیت ارزیاب ثبت­ نام نمایید.

7.دوره تدوین اظهارنامه جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین : هدف از این دوره آشنایی با نحوه تدوین اظهارنامه برای سطوح مختلف جایزه است.

 

 

 

ایجاد حساب کاربری