گام اول: برنامه‌ریزی

مدیران کسب‌وکارها باید ابتدا زنجیره تامین را طراحی کرده و سپس تعیین کنند برای مفید و موثر بودن آن از کدام معیارها استفاده خواهند کرد.
به بیان دیگر آنها باید منابع موردنیاز در راستای تامین تقاضای مشتریان برای دریافت محصولات و خدمات را برنامه‌ریزی و مدیریت کنند.

گام دوم: منابع

کسب و کارها برای تهیه‌ی کالا و خدمات موردنیاز برای تولید محصولات خود باید تامین کنندگان مناسبی انتخاب کنند. پس از عقد قرارداد، مدیران زنجیره تامین از فرایندهای این بخش شامل : سفارش ، دریافت، مدیریت موجودی کالا و تایید مجوز پرداخت‌های تامین‌کننده بهره‌مند می‌شوند.

گام سوم: ساخت و تولید

مرحله ی سوم ساخت و تولید محصولات مورد تقاضای مشتری است. در این مرحله محصولات طراحی، تولید، تست و بسته بندی شده و برای تحویل هماهنگ میشوند.

مدیران زنجیره تامین در این بخش فعالیت هی لازم برای پذیرش مواد اولیه، تولید محصول، تست کیفیت، میزان تولید و … را مورد توجه قرار میدهند.

مرحله سوم به عنوان متمرکز ترین واحد ارزیابی زنجیره تامین در نظر گرفته می‌شود.

گام چهارم: توزیع

این بخش شامل مراحل دریافت از مشتری، تعیین زمان تحویل، ارسال کالا، تنظیم صورتحساب و دریافت هزینه است.
شرکت‌ها برای این مراحل با یکدیگر همکاری می‌کنند، بنابراین مرحله ارسال و توزیع با عنوان Logistic (لجستیک) نامیده می‌شود.


گام پنجم:پشتیبانی
اگر محصول ارائه شده مشکلی داشته باشد،یا مطابق با سفارش مشتری نباشد، لازم است برای بررسی به انبار برگردانده شود.
در اینجا شرکت‌ها باید به درخواست مشتریان پاسخ دهند و به شکایات آنها رسیدگی کنند.


گام ششم:ارزیابی نهایی

کارایی بیشتر زنجیره‌تامین مستلزم نظارت بر اطلاعات و اطمینان از انطباق با تمام مقررات است.
فرایندهای این مرحله شامل امورمالی، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، مدیریت نمونه کارها، طراحی محصول، فروش و تصمین کیفیت می‌باشد.