شرکت ایران‌خودرو دیزل، تولید کننده وسایل نقلیه تجاری و سنگین و از پیشگامان عرصه لجستیک و زنجیره تامین، حدود ۷۰% از سهم بازار محلی ایران را در اختیار دارد. این شرکت در راستای ارزیابی و بهبود شاخص‌های لجستیکی سازمان خود در سومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین ثبت نام نمود.