🔷🔹همایش پایانی سومین دوره جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره تامین برگزار شد:

خبرگزاری ایسنا: isna.ir/xdMMNy
خبرگزاری ایسنا: isna.ir/xdMMBF
خبرگزاری صداوسیما: https://www.iribnews.ir/00FHQ6
خبرگزاری ایسنا: isna.ir/xdMMBm
خبرگزاری فارس: http://fna.ir/1sge12
خبرگزاری فارس: http://fna.ir/1sg6rw
خبرگزاری دانشجو: snn.ir/004NTA
خبرگزاری ایرنا: https://irna.ir/xjL3qw
خبرگزاری ایلنا: https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1299087
خبرگزاری ایلنا: https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1298880
خبرگزاری مهر: mehrnews.com/xYTp6