انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی ایران ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری نخستین جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین به عنوان حامی علمی و معنوی این رویداد مهم ملی اعلام آمادگی نمود.