دوشنبه 29 بهمن، آخرین مهلت برای ثبت نام در نخستین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین که طی روزهای 1 و 2 اسفندماه 1397 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد، می‌باشد.

هدف از این کارگاه آموزشی، آشنایی شرکت کنندگان با نحوه ارزیابی لجستیک و زنجیره تامین در یک سازمان و اصول تدوین اظهارنامه بر اساس الگوی تعالی لجستیک و زنجیره تامین است.

محتوای آموزشی نخستین دوره تربیت ارزیاب جایزه که برای یک دوره 16 ساعته برنامه‌ریزی شده است، شامل سرفصل‌های زیر خواهد بود:
• اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
• مدل‌های بین‌المللی زنجیره تامین با تاکید بر مدل مرجع SCOR
• معیارها و زیرمعیارهای مدل جایزه ملی لجستیک
• منطق ارزیابی رادار و امتیازدهی

دبیرخانه و راههای ارتباطی

? سایت رسمی جایزه: http://scma.aut.ac.ir/
? تلفن دبیرخانه: 66495419 و ۶۴۵۴۵۳۹۱
? فکس دبیرخانه: 89780168 و 66470415
? ایمیل جایزه: scma@aut.ac.ir
? جیمیل جایزه: scmaward@gmail.com
? کانال تلگرام جایزه: https://t.me/scmaward