لطفا مراحل زیر را جهت ارسال درخواست غرفه طی نمایید:

۱- ثبت نام در سایت

۲- تکمیل فرم درخواست

فرم درخواست را از سایت دانلود نموده و پس از تکمیل، آن را برای دبیرخانه ارسال نمایید.

۳- انتخاب غرفه

در این مرحله درخواست کننده می بایست اولویت خود را مطابق با نقشه غرفه ها مشخص نموده تا در صورت امکان غرفه مورد نظر برای درخواست کننده در نظر گرفته شود، ملاک تخصیص غرفه مطابق با اولویت های درخواست کننده و زمان ثبت نام می باشد.

پرداخت هزینه تخصیص غرفه

لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید

  • با توجه به یکسان بودن مساحت غرفه ‏ها و موقعیت آن‏‌ها نسبت به ورودی سالن، در تخصیص غرفه‏‌ها اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
  • کلیه سازمان‌‏های متقاضی می‏‌بایست همراه با فرم درخواست، فایلی شامل معرفی کامل سازمان را برای دبیرخانه ارسال نمایند.
  • تکمیل فرم درخواست هیچ تعهدی را برای دبیرخانه نسبت به تخصیص غرفه ایجاد نمی‏‌کند.
  • دو روز قبل از برگزاری نمایشگاه، غرفه جهت چیدمان در اختیار متقاضیان قرار می‏‌گیرد.
دریافت نقشه نمایشگاه
دریافت فرم درخواست غرفه