سید فرید موسوی

دکتر سید فرید موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای سیاستگذاری جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین با انتقاد از وزارت صنعت در موضوع لجستیک و زنجیره تامین گفت: وزارتخانه صنعت آنچنان که باید به این بحث ورود نکرده است. در همه جای دنیا 10 الی 15 درصد از قیمت تمام شده کالا به بحث های لجستیکی برمی گردد در حالی که در کشور ما این رقم به 30 درصد نیز می رسد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برگزاری جایزه ملی لجستیک توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان نمودند: امروز دانشگاه امیرکبیر مجری و پیش قدم این جایزه شده است و مجلس آماده است با تمام وجود در کنار دانشگاه حضور داشته باشد.

 ایشان پیشنهاد نموند در گام نخست به سراغ سازمان­ها و شرکت های پیشرویی برویم که در این حوزه اقدامات و قدم های مهمی را انجام داده باشند و بتوانند الگو سازی کنند. ایشان مجموعه های هلدینگی از قبیل صندوق های بازنشستگی را مثال خوبی برای این موضوع دانستند.

ایشان پیشنهاد دادند در موضوع اطلاع رسانی و تبلیغات جایزه باید قوی تر و گسترده تر عمل نمود تا تمامی سازمان های مرتبط از برگزاری این رویداد ملی مطلع گردند.

جایزه ملی لجستیک به همت پردیس تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع و با حضور اساتید و نمایندگان از وزارتخانه های مختلف در 2 سطح تقدیر نامه و گواهینامه در مهرماه سال 1398 به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب همایش، استارتاپ و نمایشگاه برگزار خواهد شد.