نخستین جلسه دوره تخصصی تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

    به گزارش دبیرخانه جایزه این دوره با هدف تربیت ارزیاب و با حضور اساتید و صاحب نظران این حوزه و همچنین مدیران و علاقمندان لجستیک و زنجیره تامین سایپا، ایرانخودرو، مپنا،گروه انتخاب و … در محل دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در محورهای ذیل برگزار گردید.

    سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
  • مدل بین المللی زنجیره تامین با تاکید بر مدل مرجع SCOR
  • مدل جایزه و منطق رادار

    به گزارش این دبیرخانه دوره بعدی تربیت ارزیاب در اردیبهشت ماه 1398 بوده که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.