دومین جلسه شورای سیاستگذاری جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین


سومین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین


بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی


اولین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین


مراسم امضای تفاهم‏­ نامه