مقدمه ای برای معرفی جایگاه و اهمیت موضوع لجستیک و زنجیره تأمین بیان بفرمایید.

در دنیای امروزه زنجیره تامین جایگاه مهمتری پیدا کرده است. شرکت های بزرگ و چند ملیتی برای گسترده شدن و کامل کردن زنجیره تامینشان سعی درگرفتن ارتباط با شرکت های دیگر و یا خریدن و اضافه کردن شرکت های کوچک به مجموعه خودشان دارند. در کشور ما آمار و تحلیل آماری ضعیف است. در ایران شرکت گلرنگ تحلیل آماری خوبی انجام داده بود و توانسته بود فرآیندهای آینده را برای خود مشخص کند. در تحلیل های آماری در شرکت های دیگر منجر به تعطیلی بخش هایی که ضرورت ندارند شده بود به عنوان مثال در شرکت هنکل بخش تولید اسید سولفوریک حذف شد و این ماده به صورت آماده خریداری می­‌شد.

لجستیک در کشور های دیگر چگونه است؟

در آمریکا تقریبا تمام قست ها خصوصی است و یک سازمان قوانین را می‌­نویسد و بخش های خصوصی قبول می­‌کنند. در اتحادیه اروپا بخش لجستیک و زنجیره تامین را بین کشور ها تقسیم کردند و بخش تحقیقات و پژوهش را کشور یونان، بخش ریلی در اختیار فرانسه و آلمان و بخش حمل و نقل جاده ای را به قسمت های اروپای شرقی دادند. کشوری که خارج از بخش تقسیم بندی است و در زمینه لجستیک خوب کار می­‌کند کشور ترکیه است. مراکز طبیعی لجستیک در دنیا کشور هایی مثل ایران و مصر هستند که مصر باعث اتصال بین آفریقا و اروپا است و ایران باعث اتصال شرق و غرب آسیا است. ولی در حال حاضر کشور های چین، سنگاپور و دبی به مراکز لجستیک در دنیا تبدیل شده‌اند. اوج حمل و نقل ما در سال91-92 حدود 11 میلیون تن بوده که پیشبینی می­شد که به 24 میلیون تن برسد ولی الآن به چیزی حدود 3.5 میلیون تن رسیده است.

لجستیک در کشور ما چگونه است؟

لجستیک در کشور ما به بخش مدیریت لجستیک و عملیات لجستیک تقسیم می‌­شود که ما در بخش مدیریت لجستیک بسیار ضعیف هستیم و مدیر خوب در زمینه لجستیک در کشور نداریم. تمرکز بخش عملیاتی لجستیک در کشور ما بر روی حمل و نقل است. ترکیب حمل و نقل با تکنولوژی می‌­تواند بسیار مفید باشد. در بخش کشاورزی نیز می­توان با استفاده از لجستیک کار های مفیدی انجام داد و بهره وری را بالا برد.

نقش جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین چگونه است؟

در دوره های قبلی که این جایزه در مجموعه دیگری آغاز به فعالیت کرد مدل را بسیار ایده­‌آل دیده بودند و همین مساله باعث شده بود که بخش هایی در مدل بکار صنعت نمیامد و یا از آن اطلاع نداشتند و عملاً بلااستفاده بود و تنها سازمان های پیشرو در امر لجستیک مثل سایپا و ایرانخودرو به این مدل نزدیک بودند. هدف اصلی سایپا و ایران خودرو کاهش هزینه است ولی بخش هایی داریم که اگر لجستیک خوب انجام بشود هزینه کاهش و سود افزایش میابد. مهمترین بخشی که می­‌توان در آن از موضوع مدیریت زنجیره تامین و لجستیک بهره برد پتروشیمی کشور است. در پتروشیمی بعضی از قسمت ها تولید اضافه دارند و توانایی فروش ندارند و در برخی قسمت ها نیز تولید ناقص است که با ورود لجستیک و زنجیره تامین به این قسمت ها می­‌توان هزینه را کاهش و سود را افزایش داد. همچنین برگزاری این جایزه و ممیزی های صورت گرفته در صورتی که توسط متخصص و ارزیاب کارکشته انجام شود می توان برای جایگاه داران سوخت هم ارزش فراوانی ایجاد کند.

نظر شما در مورد ارزیابان جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین چیست؟

ارزیابان جایزه ملی لجستیک باید از مفاهیم لجستیک و زنجیره تامین آگاهی کاملی داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر دانشجویان فارغ التحصیل این رشته به صورت عملی چیزی نمی دانند و نیاز هست تغییراتی اتفاق بیافتد. همچنین آموزش و سوالات ارزیابان باید براساس صنایع مختلف دسته بندی شود. برای صنایع ها قسمت های مختلفی مهم است به طور مثال برای شرکت های خودروسازی قرارداد های داخلی و برای شرکت ساپکو خط مونتاژ و حمل و نقل بین بخش های خود کارخانه مهم است.

در پایان امیدوارم این جایزه به نحو مطلوب برگزار گردد و عاملی برای توسعه مدیریت زنجیره تامین و لجستیک در کشور شود.