به گزارش دبیرخانه جایزه، پس از برگزاری جلسه مشترک مدیران اجرایی  جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین و اداره کل مهندسی حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید این سازمان حضور فعالی در این رویداد ملی داشته باشند.

همچنین در این جلسه مقرر گردید دوره تخصصی تربیت ارزیاب توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر  و در محل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار گردد که اطلاعات این دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.