رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نوآوری، مهارت افزایی و افزایش قراردادهای پروژه ای را از جمله اهداف این دانشگاه برای ارتباط بیشتر با بخش صنعت عنوان کرد و گفت: برنامه‌ درسی این دانشگاه برای مناسبات بیشتر دانشجویان با صنعت بازنگری می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دکتر سید احمد معتمدی در نخستین جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین افزود: بیش از یک سال پیش تفاهم نامه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شد، البته امضا تفاهم نامه خیلی ساده است ولی به ثمر رسیدن آن کارسختی است.
وی یادآور شد: همه بخش های جامعه از خدمات لجستیک می توانند استفاده کنند. چند سال پیش تصور نمی شد که دانشگاه ها وارد این بخش شود ولی خوشحالیم که امروزه دانشگاه ها به خصوص دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بخش صنعت وارد شده و خدمات خوبی ارائه داده است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر ادامه داد: برای اینکه ارتباط بین دانشگاه و صنعت افزایش باید از پروژه های موردی خارج شده و واردموضوع رفع نیازهای صنعت و جامعه شود. بر همین اساس این دانشگاه هدف گذاری کرده است که ابتدا برنامه درسی بازنگری شود و داشجویان و اساتید با مشکلات روز جامعه درگیر شوند.
معتمدی با تاکید بر اینکه افزایش قراردادهای صنعتی از جمله برنامه های دانشگاه است، افزود: با بخش های مختلف کشور قرارداد امضا شده و تلاش می کنیم توسط دانش این دانشگاه برای رفع نیازهای بخش های صنعت گام برداریم.
وی به فعالیت های این دانشگاه در بخش نوآوری اشاره کرد و گفت:دانشگاه صنعتی امیرکبیر با برنامه ریزی در این بخش بسیار موفق تا آنجا که نوآوری این دانشگاه از۱۵۰ مورد به ۳۰۰ مورد افزایش یافته است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد فعالیت های این دانشگاه در بخش مهارت افزایی اظهارداشت: این موضوع علاوه بر اینکه سبب کمک به صنعت کشور می شود، سبب جذب دانشجو به بازار کار نیز می شود.
معتمدی خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط دانشگاه با بخش های مختلف کشور می تواند جریان مستمری را در دانشگاه نهادینه کند و تربیت نیروی انسانی را به همراه بیارود. زیرا  این گونه حرکت ها ارتباط بیشتر صنعت و جامعه را به همراه خواهد آورد  تا سبب رفع مشکلات صنعتی جامعه کمک شود.