معرفی برنامه

با توجه به وضعیت فعلی جهان، نیاز به ایده های نو برای پیشرفت و تثبیت قدرت شرکت ها جھت رقابت در تمامی عرصه‌ها از قبیل مشتری مداری، افزایش کیفیت، نوآوری، بهره‌وری، محیط زیست و…. حس‌ می شود. صنعت لجستیک و زنجیره تامین نیز از این امر مستثنی نبوده بلکه به دلیل رقابت بالا، نیاز بیشتری به این موضوعات دارد. با توجه به این که معمولا یک ایده اولیه نیاز به پرورش و حمایت برای بهتر شدن دارد، برآن شدیم تا با حمایت سازمان‌ها، مراکز مرتبط و شرکت‌های بزرگ و به کارگیری توان فکری افراد نخبه دانشگاهی و غیردانشگاهی به نیاز شرکت های حوزه لجستیک و زنجیره تامین در زمینه‌های مختلف که با استفاده از کارشناسان آن‌ها شناسایی می‌شود پاسخ دهیم. این مهم با برگزاری مسابقات و کارگاه‌های آموزشی انجام خواهد شد.
، با توجه به پتانسیل مغزافزاری و خلاقانه در بین جوانان و همچنین نبود ارتباط سازمان یافته بین مراکز دانشی و حوزه کسب و کار، به نظر می رسد این ظرفیت‌ها بطور مناسب شناخته نشده و بارور نگردیده‌اند. وجود سابقه و آشنایی اندک فناوران جوان با حوزه‌های مدیریتی و مالی و بازاریابی، خطر بروز مشکل در نگاه ساده انگارانه و حمایت صرفا مالی از آنان را همراه خواهد داشت. تلفیق دانش فنی، توان مدیریتی، زیر ساخت های سازمانی، قدرت بازاریابی، تقویت برند، تامین مالی و اعتباری و به اشتراک گذاری تجارب می‌تواند این خطر را مدیریت کند.
در همین راستا، همزمان با رویدادجایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین، جشنواره تخصصی استارتاپ های لجستیک و زنجیره تامین در همین زمینه به منظور مدیریت ایده‌های خلاقانه با این موضوع برای اولین بار در کشور برگزار می شود.

به طور کلی گام نخست در این مسابقه شناسایی نیازها خواهد بود تا ایده‌های مبتنی بر نیازها طراحی شوند. گام دوم، فراخوان پذیرش ایده‌ها و داوری و گام نهایی جذب سرمایه‌گذار و حامی برای ایده‌های منتخب می‌باشد.

  1.  در ابتدا، ایده‌ها با محوریت خدمات لجستیکی، توسط صاحبان ایده به دبیرخانه برگزاری ارسال می‌شود. این ایده‌ها در قالب مشخص شده و با تعاریف موجود، در دبیرخانه ثبت خواهد شد.
  2. بخش دوم شامل کمیته‌های علمی و کمیته‌های داوری می‌باشد. در این کمیته‌ها که از کارشناسان شرکت‌های حمایت کننده و اعضای هیئت علمی تشکیل شده است، داوری و سنجش میزان کارایی ایده‌ها را بر عهده دارند.
  3. از آن جا که ایده‌های اولیه معمولا نیاز به بازپروری و مشاوره دارند ،ارائه آموزش برای ایده پردازان ضروری به‌ نظر می‌رسد. از این‌رو توانایی‌ها و الزامات موردنیاز برای آن‌ها، طی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی ایجاد خواهد شد. این کار نه تنها ایده‌های برگزیده را تقویت می‌کند بلکه افرادی که ایده های آن‌ها برگزیده نشده است را برای مسابقات بعدی آماده‌تر کرده تا هر کس بتواند ایده‌های برگزیده داشته باشد.
  4. در پایان برای ایده‌های منتخب، جوایزی اهدا شده و جذب سرمایه‌گذار خواهد شد. صاحبان ایده می‌توانند یا ایده خود را بفروشند و یا به صورت مشارکتی، ایده خود را دنبال کنند.

ثبت نام