وزیر علوم با بیان اینکه حوزه لجستیک و زنجیره تامین یکی از بسترهای موفقیت ساز در دنیا بشمار می رود، گفت: دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور تلاش بسیاری کرده اند تا دانش و فناوری حوزه لجستیک و زنجیره تامین در خدمت حوزه های تجاری قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر منصور غلامی در پیامی به دومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین گفت: حوزه لجستیک و زنجیره تامین به عنوان یکی از بسترهای موفقیت ساز در دنیا رشد پیدا کرده است .
وی افزود: امروزه رقابت شرکت ها و بنگاه های تجاری تنها براساس معیارهای کیفی صورت نمی گیرد بلکه زنجیره تامین هم یکی از عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار آن است.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: در حوزه علم و فناوری تلاش زیادی صورت گرفته که با ایجاد تخصص در حوزه لجستیک و زنجیره تامین فناوری و دانش مرتبط در خدمت حوزه های تجاری قرار گیرد.
دکتر غلامی تاکید کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی به لحاظ تحقیقات و تربیت نیروی انسانی می توانند در حوزه لجستیک و زنجیره تامین نقش داشته باشند.
وی عنوان کرد: متخصصان و دست اندرکاران مرتبط با حوزه لجستیک و زنجیره تامین باید تلاش کنند تا ارزش های نهفته این حوزه در سازمان های مختلف نهادینه شود.
وزیر علوم گفت: وزارت علوم آمادگی دارد که تعامل خود را با نهادهای سیاستگذار ی از طریق جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین ادامه دهد و از این طریق مشوق استعدادهای جوان و خلاق این حوزه باشد.