نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از جامعه دانشگاهی درخواست داریم نظرات و پیشنهادات خود را برای بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس اعلام کنند تا بودجه ریزی این مراکز عملیاتی تدوین شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر اقبال شاکری در دومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین گفت: مجلس شورای اسلامی به موضوع شرکت های دانش بنیان ورود کرده و این رویه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: لایحه حمایت از تولیدات شرکت های دانش بنیان در مجلس تصویب شده است که برای این امر ردیف های بودجه ای بسیار خوبی دیده شده است. همچنین براساس این لایحه حمایت های بسیار خوبی از شرکت های دانش بنیان انجام خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در ردیف ها و تبصره های بودجه ای اصلاحات را به سمت دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان سوق داده تا از این طریق بتوانیم از این بخش ها حمایت کنیم.
دکتر شاکری خاطرنشان کرد: از جامعه دانشگاهی درخواست داریم نظرات و پیشنهادات خود را برای بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس اعلام کنند تا این موضوعات محور کار فعالیت های بودجه ای مجلس قرار گیرد.
وی درخصوص جایزه لجستیک و زنجیره تامین نیز گفت: این جایزه مدل جدیدی را در کشور گسترش می دهد و باتوجه به اینکه شرکت ها با حضور در این جایزه می توانند ارزیابی شوند بنابراین زمینه فرق نقاط ضعف شرکت ها فراهم می شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برگزاری جایره لجستیک و زنجیره تامین کار بسیار ارزنده و مهمی است و شرکت ها با حضور در این جایزه خود را در معرض ارزیابی علمی قرار خواهند داد.