رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه برگزاری دوره های کارورزی در برخی دانشکده های این دانشگاه آغاز شده است، گفت: براساس این طرح دانشجویان یک سال تحصیل خود را در صنعت می گذرانند که این روند کمک می کند تا دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی سریعتر جذب صنعت شوند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید احمد معتمدی در دومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین گفت: فعالیت های دانشگاه براساس برنامه راهبردی انجام می شود و این امر موجب خواهد شد تا زیرساخت های دانشگاه را تقویت کنیم.
وی افزود: براساس برنامه راهبردی دانشگاه سعی داریم فعالیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس تقاضای موجود در کشور شکل گیرد تا فارغ التحصیلان این دانشگاه راحت تر جذب بازار کار شوند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: براساس برنامه راهبردی ارتقا دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دانشگاه نسل سوم یک اصل است بنابراین تمام فعالیت های دانشگاه در راستای این هدف برنامه ریزی شده است.
دکتر معتمدی گفت: با رسیدن به دانشگاه نسل سوم قادر خواهیم بود نقش آفرینی بیشتری در جامعه داشته باشیم.
وی تاکید کرد: در این راستا برنامه های درسی مورد بازنگری قرار گرفت تا برنامه های درسی تقاضا محور و کاربردی تر باشند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: موضوع کارورزی دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است براساس آن دانشجویان می توانند یک سال از دوره تحصیل خود را در صنعت حضور یابند.
دکتر معتمدی عنوان کرد: دوره کارورزی اجباری نیست اما پیش بینی می شود که این دوره از سوی دانشجویان مورد استقبال قرار گیرد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: تقویت نوآوری در دانشگاه دیگر شاخص برنامه راهبردی دانشگاه است که در این راستا تعداد شرکت های دانش بنیان دانشگاه از ۱۳ شرکت به بیش از ۳۲۰ شرکت افزایش یافته است.
دکتر معتمدی اظهار داشت: همچنین مراکز نوآوری تخصصی نیز در ۹ دانشکده این دانشگاه راه اندازی شده است که امیدواریم به زودی در تمامی دانشکده های دانشگاه مراکز نوآوری راه اندازی کنیم.