مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی گفت: کشور در حوزه لجستیک حمل و نقل و حمل و نقل دریایی و بندری حدود ۲۵ سال تاخیر دارد که با استفاده از نوآوری ها و فناوری ها می توانیم این تاخیر را برطرف کنیم.

دکتر خسرو سرایی در دومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین گفت: ما از سوی صنعت سال ها است که علاقه داریم از ظرفیت دانشگاه ها استفاده کنیم.
وی افزود: کشور در حوزه لجستیک حمل و نقل و حمل و نقل دریایی و بندری حدود ۲۵ سال تاخیر دارد که با استفاده از نوآوری ها و فناوری ها می توانیم این تاخیر را برطرف کنیم.
مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: اکنون تمامی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به این امر واقف شدند که لجستیک می تواند بسیاری از مشکلات کشور به خصوص مشکلات اقتصادی را حل کند.
دکتر سرایی با بیان اینکه لجستیک حمل و نقل بدون تعامل در تجارت و زنجیره تامین شکل نمی گیرد، تاکید کرد: لجستیک آخرین حقله رقابت پذیری است.