سومین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین با استقبال بسیار خوب متقاضیان که غالبا از مدیران ارشد حوزه لجستیک و زنجیره تامین سازمان‌های متبوع خود هستند، طی روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است.

در این کارگاه آموزشی، شرکت کنندگان با نحوه ارزیابی لجستیک و زنجیره تامین یک سازمان و اصول تدوین اظهارنامه بر اساس الگوی تعالی لجستیک و زنجیره تامین آشنا می‌شوند.

 شرکت‌کنندگان این دوره پس از طی مراحل لازم، به عنوان ارزیاب و سرارزیاب برگزیده شده و فرایند ارزیابی لجستیک و زنجیره تامین شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در این جایزه شرکت می‌کنند را برعهده می‌گیرند.