به گزارش دبیرخانه این جایزه، کارگروه منتخب جهت آشنایی سازمان ها و شرکت های فعال در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین در چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک، زنجیره تأمین، صنایع و تجهیزات وابسته حضور یافته و پیرامون هدف اصلی برگزاری این جایزه، شرایط، نحوه حضور و ثبت نام متقاضیان در آن اطلاع رسانی نمودند.

جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین به همت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در 17 و 18 مهرماه سال 1398 و دوره تخصصی تربیت ارزیاب جایزه، 1 و2 اسفند ماه سال (1397) در محل پردیس تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.