سومین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین طی روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه 1398 در محل دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط دبیرخانه جایزه، سومین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین که برای یک دوره 16 ساعته برنامه ریزی شده است از ساعت 8 صبح چهارشنبه 11 اردیبهشت طبق سر فصل‌های زیر برگزار می‌گردد.

  • اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
  • مدل‌های بین‌المللی زنجیره تامین با تاکید بر مدل مرجع SCOR
  • معیارها و زیرمعیارهای مدل جایزه ملی لجستیک
  • منطق ارزیابی رادار و امتیازدهی

در پایان برای شرکت کنندگان در دوره، گواهی حضور صادر می‌گردد.