ساپکو یا شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو یکی از شرکت‌های تابعه ایران خودرو می‌باشد که وظیفه طراحی و تأمین قطعات برای خط تولید شرکت ایران خودرو را بر عهده دارد.
ساپکو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، از تغییر نام و اساسنامه «شرکت سهامی خاص خدمات اتومبیل سلپیک ایران» در سال ۱۳۷۲ ایجاد گردیده‌ است. شرکت سهامی خاص خدمات اتومبیل سلپیک ایران در سال ۱۳۵۹ به منظور ارائه خدمات فنی برای خودروهای ساخت شرکت ایران خودرو تاسیس و در سال ۱۳۷۲ با تغییر نام به شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی عملا منحل گردید. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در سال ۱۳۷۸، نام شرکت از «شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (سهامی خاص)» به «شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص)» تغییر یافته‌ است.

شرکت ساپکو در راستای مأموریت خود و جهت دستیابی به چشم‌انداز، وظایف زیر را برعهده دارد:

  • طراحی قطعات و مجموعه‌های خودرو
  • تأمین قطعات و مجموعه‌های خودرو برای خودروسازان داخلی و خارجی
  • شناسایی منابع تأمین قطعات و ارزیابی توانمندیهای آنها
  • برنامه‌ریزی تأمین قطعات خودرو و تعیین سیاست تأمین قطعات
  • انتخاب سازندگان قطعات و عقد قراردادهای تأمین
  • هدایت پروژه‌های بهینه‌سازی قطعات و قطعات خودروهای جدید
  • ارتقا سازندگان از نظر مدیریتی و کیفی
  • خرید خارجی و داخلی مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات ایران خودرو
  • بازاریابی و هدایت سازندگان جهت صادرات و انجام همکاری‌های Joint Venture
  • هدایت پروژه‌های خودکفایی قطعات خودرو

این شرکت به منظور ارزیابی و تعالی شاخص عملکرد لجستیکی خود در سومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین ثبت نام نمود.