اطلاع رسانی لازم در خصوص نمایشگاه و جزئیات مربوط به رزرو غرفه متعاقبا از همین طریق اعلام خواهد شد.

“کمیته اجرایی جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین”