وظایف کمیته داوری:

این کمیته که اعضای آن توسط کمیته علمی انتخاب می‌گردند، مرکب از افراد متخصص، صاحب‌نظر و دارای سوابق علمی و اجرایی در حوزه لجستیک و زنجیره تامین است که در برگزاری جایزه ذی‌نفع نباشند. وظایف این کمیته به شرح ذیل است:

  • بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص رده‌بندی متقاضیان در حوزه‌های مورد رقابت جهت اعطای جایزه با توجه به گزارشات تیم‌های ارزیابی
  • رسیدگی به شکایات و اعتراضات در صورت لزوم
  • ارائه گزارشات به شورای سیاست‌گذاری
دکتر بهروز کریمی
دکتر بهروز کریمیدبیر جایزه و رئیس پردیس تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محسن شیخ سجادیه
دکتر محسن شیخ سجادیهدبیر علمی و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مجتبی سلیمانی سدهی
دکتر مجتبی سلیمانی سدهیمدیرعامل موسسه آمادگران