جامعه هدف و مخاطبین جایزه

مخاطبین و به‌عبارتی جامعه هدف این جایزه طیف گسترده‌ای از دست‌اندرکاران و کسب‌وکارهای فعال در حوزه لجستیک و زنجیره تامین (چه کسب‌وکارهایی که به امور لجستیکی می‌پردازند و چه کسب‌وکارهایی که امور لجستیکی دریافت می‌کنند) در کشور ایران می‌باشد. این طیف از دستگاه‌های دولتی، متقاضیان خدمات لجستیکی، ارایه‌دهندگان خدمات لجستیکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات مرتبط را شامل می‌شود. مخاطبین جایزه لجستیک و زنجیره تامین،‌ برحسب نوع ارتباط فعالیت‌شان با زمینه موضوعی لجستیک و زنجیره تامین،‌ به چهار گروه عمده تقسیم می‌شوند. هر یک از گروه‌های تعیین شده شامل مجموعه‌ای از شخصیت‌های حقوقی و نیز حقیقی مشمول حوزه جایزه لجستیک و زنجیره تامین می‌شود.

  1. گروه تسهیل‌گران لجستیک و زنجیره تامین: شامل نهادهای دولتی و غیردولتی که برحسب وظایف و حوزه فعالیت خود، این توانمندی را دارند که نقش تسهیل‌گر را در حوزه لجستیک و زنجیره تامین کشور ایفاء کنند. اعم از دستگاه‌های حاکمیتی و تشکل‌ها و انجمن‌های علمی می باشد.
  2. گروه پیش‌برندگان دانش لجستیک و زنجیره تامین: مخاطبین این گروه شامل اشخاص حقیقی و حقوقیاز جمله کلیه نهادهای آموزشی و پژوهشی، اساتید، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  فعال در پیشبرد دانش علمی و کاربردی لجستیک و زنجیره تامین می باشد.
  3. گروه متقاضیان خدمات لجستیک و زنجیره تامین: شامل بنگاه‌هایی که لجستیک و زنجیره تامین در زمره فعالیت‌های پشتیبان آنها قرار می‌گیرد. از جمله بنگاه‌های صنعتی، معدنی و خدماتی می باشد.
  4. گروه عرضه‌کنندگان خدمات لجستیک و زنجیره تامین: شامل بنگاه‌های تخصصی در ارائه انواع خدمات لجستیکی مانند مراکز جابجایی(بنادر، فرودگاه‌ها، ترمینال‌های باری،گمرکات)، حمل‌ونقل برون‌شهری ( جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی) ، توزیع و انبارداری(شرکت‌های پخش و توزیع، شرکت‌های انبارداری و ذخیره‌سازی) ، مشاورین لجستیک ( ارائه دهندگان راه‌حل‌های نرم‌افزاری لجستیک و زنجیره تامین شرکت‌های خدمات مشاوره) و  لجستیک درون بنگاهی می باشد.