معرفی مدل جایزه

مدل جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین از دو بخش اصلی توانمندسازها و نتایج مشتمل بر پنج معیار توانمندساز و چهار معیار نتایج تشکیل شده است این معیارها در سطح دوم در قالب 36 زیرمعیار تفکیک شده اند. سرفصل این معیارها به شرح ذیل است:

توانمندسازها:

  • برنامه‌ریزی: این معیار به مدیریت و برنامه‌ریزی و متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در سطح کلان زنجیره و زیربخش‌های آن می‌پردازد.
  • مشارکت: این معیار شامل کلیه فعالیت‌ها در زنجیره تامین سرآمد به منظور ایجاد مشارکت و همکاری بین اعضای کلیدی است.
  • لجستیک: عبارت است از برنامه‌ریزی و مدیریت موجودی، حمل و نقل، توزیع و … در سرتاسر زنجیره تامین به نحوی که اقلام مناسب به اندازه مناسب در زمان و مکان مناسب تحویل شود.
  • مدیریت محصول: این معیار شامل کلیه فعالیت‌ها در زنجیره تامین سرآمد به منظور طراحی، توسعه، تولید و مدیریت چرخه عمر محصول است.
  • زیرساخت‌ها: این معیار وظیفه آماده‌سازی، پشتیبانی، توانمندسازی، کنترل و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تسهیل اجرای فرایندهای زنجیره تامین را بر عهده دارد.

نتایج:

  • نتایج شرکا، تامین‌کنندگان و پیمانکاران
  • نتایج مشتریان و مصرف‌کنندگان
  • نتایج زیست محیطی و اجتماعی
  • نتایج کلیدی زنجیره تامین