برنامه زمانبندی دوره‌های آموزشی:

*دوره ها به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

*شرکت های حاضر در جایزه با توجه به سطح حضور دارای سهمیه رایگان می باشند.

دوره مدت زمان هزینه توضیح مخاطبین
آشنایی با مدل جایزه لجستیک و زنجیره تأمین 6 ساعت

فیلم آموزشی

4,500,000 ریال این دوره به عنوان پایه آشنایی با معیارها، زیرمعیارها و خطوط راهنمای معرفی شده در مدل بوده و پیش­نیاز دو دوره «تربیت ارزیابان» و «تدوین اظهارنامه» می­باشد. کلیه علاقه ­مندان به مشارکت در جایزه اعم از ارزیابان، مشاورین، شرکت­­ کنندگان در جایزه، و مدرسین
تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین 6 ساعت

1 روز

12,000,000 ریال هدف از این دوره آشنایی با روش ارزیابی برای سطوح مختلف جایزه و امتیازدهی بر اساس منطق رادار است کلیه علاقه ­مندان به مشارکت در جایزه به عنوان ارزیاب یا ارزیاب ارشد
تدوین اظهارنامه جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین 3 ساعت فیلم آموزشی 2,500,000 ریال هدف از این دوره آشنایی با نحوه تدوین اظهارنامه برای سطوح مختلف جایزه است. ویژه ی شرکت کنندگان سطح تقدیرنامه و تندیس