عنوان دوره: تربیت ارزیابان جایزه ملی لجستیک و زنجیره تأمین

شناسنامه دوره

 • مدرس: دکتر محسن شیخ سجادیه
 • طول دوره: 8 ساعت – یک روزه
 • نوع دوره: آنلاین-کارگاهی
 • پیشنیاز: دوره آشنایی با مدل جایزه لجستیک و زنجیره تأمین
 • هزینه شرکت در دوره: 1,200,000 تومان
 • شرح دوره: هدف از این دوره آشنایی با روش ارزیابی برای سطوح مختلف جایزه و امتیازدهی بر اساس منطق رادار است.
 • مخاطبین: کلیه علاقه ­مندان به مشارکت در جایزه به عنوان ارزیاب یا سرارزیاب

سرفصل‌های آموزشی

 1. معرفی سطوح جایزه
 2. آشنایی با منطق امتیازدهی RADAR
 3. تفاوت ارزیابی و بازرسی
 4. نحوه مطالعه اظهارنامه و بازدید از محل
 5. منطق ارزیابی و امتیازدهی به بخش نتایج
 • مرتبط و قابل استفاده بودن
 • محدوده و مرتبط بودن، درستی، بخش‌بندی
 • عملکرد
 • روندها، اهداف، مقایسه‌ها، علل
 1. منطق ارزیابی و امتیازدهی به بخش رویکرد
 • مناسب
 • یکپارچه
 1. منطق ارزیابی و امتیازدهی به بخش جاری‌سازی
 • پیاده‌سازی شده
 • نظام‌مند
 1. منطق ارزیابی و امتیازدهی به بخش ارزیابی و اصلاح
 • اندازه‌گیری
 • یادگیری و خلاقیت
 • بهبود و نوآوری
 1. کارگاه تکمیل جداول امتیازدهی
 2. کارگاه تنظیم گزارش بازخورد (Feedback Report)

ثبت نام در دوره