سطوح جایزه

 • تندیس‌های بلورین، سیمین و زرین
 • تقدیرنامه
 • گواهینامه

فرآیند جایزه در هر کدام از این سطوح و در هر کدام از بخش‌های جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین به تفکیک به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یک از سطوح در هر گروه، بطور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند.

سازمان‌هایی که به هر یک از سطوح دست پیدا کنند، می‌توانند از نشان مربوط به همان سطح در تبلیغات خود استفاده کنند. دستیابی به هر یک از سطوح فوق به میزان امتیاز کسب شده در ارزیابی بستگی دارد.

در دو دوره پیشین، جابزه تنها در دو سطح برگزار شد. در دوره سوم نیز سطح تندیس نخواهیم داشت، لیکن ثبت نام در سطح تندیس (در سال‌های بعد)، منوط به اخذ تقدیرنامه سطوح 3 یا 4 خواهد بود. اعتبار هر یک از جوایز به مدت 2 سال می‌باشد.

حدنصاب امتیاز لازم و شرایط دستیابی به سطوح مختلف جایزه در جدول زیر آمده است:

 
سطح جایزه امتیاز ویژگی‌ها و سایر شرایط
تندیس زرین بیش از 650

سازمان برای دریافت «تندیس »، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشد:

 1. اظهارنامه لجستیک و زنجیره تامین در موعد مقرر به جایزه ملی تحویل شده باشد.
 2. یکی از مدیران ارشد به عنوان مسئول حوزه لجستیک و زنجیره تامین منصوب شده باشد.
 3. تعادل بین امتیاز توانمندسازها و نتایج وجود داشته باشد به این معنا که اختلاف امتیاز توانمندسازها و امتیاز نتایج از 10% امتیاز کل زنجیره تامین بیشتر نباشد.
 4. امتیاز معیارهای نتایج مشتریان و مصرف کنندگان و نتایج کلیدی زنجیره تامین برای دستیابی به تندیس‌های بلورین و سیمین باید در بازه 41 تا 50 درصد، یا بیش از آن و برای دستیابی به تندیس زرین در بازه 51 تا 60 درصد یا بیش از آن باشد.
 5. روند بهبود قابل ملاحظه یا عملکرد خوب پایدار، حداقل طی سه سال اخیر قابل ارائه باشد.
 6. جهت دستیابی به تندیس سیمین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج کلیدی با زنجیره تامین در کلاس جهانی قابل مقایسه باشد.
 7. جهت دستیابی به تندیس زرین، سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج کلیدی با زنجیره تامین در کلاس جهانی قابل مقایسه باشد و نقش الگو  در سطح ملّی داشته و در بسیاری از فرایندها توسط دیگر زنجیره های تامین ایرانی مورد الگوبرداری قرار گرفته باشد.
 8. سازمان‌ برای شرکت در سطح زرین باید تندیس سیمین، و برای شرکت در سطح سیمین، باید تندیس بلورین را دریافت کرده باشد.
سیمین 550 تا 649
بلورین 450 تا 549
تقدیرنامه 4 ستاره 400 تا 449

سازمان برای دریافت «تقدیرنامه»، باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 1. یکی از مدیران ارشد به عنوان مدیر لجستیک و زنجیره تامین منصوب شده باشد.
 2. سازمان متقاضی باید در اغلب نتایج کلیدی با متوسط زنجیره های تامین ایرانی در صنعت خود قابل مقایسه باشد.
 3. سازمان برای شرکت در سطح 4 ستاره باید تقدیرنامه 3 یا 2 ستاره و برای شرکت در سطح 3 ستاره باید تقدیرنامه 2 یا 1 ستاره را دریافت کرده باشند. شرکت در سطح 1 و 2 ستاره پیش‌نیازی ندارد.
3 ستاره 350 تا 399
2 ستاره 300 تا 349
1 ستاره 250 تا 299
گواهینامه امتیازدهی ندارد
 1. از سازمان‌ خواسته می‌شود تا 3 پروژه شاخص خود را در 15 صفحه (هر پروژه 4 صفحه) توضیح داده و وضعیت زنجیره تامین خود را قبل و بعد از پیاده‌سازی با منطق مدل پیشنهادی جایزه توضیح دهد.
 2. شرکت در سطح گواهینامه پیش‌نیازی ندارد.

 

برترین سازمان‌های شرکت‌کننده در فرایند اعطای جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین که دستاوردهای شاخصی در بعضی زمینه‌های مرتبط با مدل  داشته باشند، ‌جهت الگوبرداری سایرین، انجام فرآیند بهینه‌کاوی و استفاده از بهترین تجارب، به انتخاب کمیته داوران در مراسم اعطا جوایز، معرفی خواهند شد.

سازمان‌هایی که موفق به دریافت هر یک از تندیس‌ها می‌شوند، می‌توانند با ذکر سال دریافت تندیس، ‌به مدت 2 سال از نشان آن در اطلاع‌رسانی‌ها و تبلیغات خود استفاده نمایند.