شرکت ایسیکو از شرکت‌های هفت‌گانه ایران خودرو با ماموریت کاری ارائه خدمات حمل‌ و نقل به شرکت‌های ایران خودرو، ساپکو، فولاد مبارکه، و … در سومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین ثبت نام نمود.