شنبه 7 اردیبهشت، آخرین مهلت برای ثبت نام در سومین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین که طی روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد، می‌باشد.

هدف از این کارگاه آموزشی، آشنایی شرکت کنندگان با نحوه ارزیابی لجستیک و زنجیره تامین در یک سازمان و اصول تدوین اظهارنامه بر اساس الگوی تعالی لجستیک و زنجیره تامین است.

محتوای آموزشی نخستین دوره تربیت ارزیاب جایزه که برای یک دوره 16 ساعته برنامه‌ریزی شده است، شامل سرفصل‌های زیر خواهد بود:

  • اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
  • مدل‌های بین‌المللی زنجیره تامین با تاکید بر مدل مرجع SCOR
  • معیارها و زیرمعیارهای مدل جایزه ملی لجستیک
  • منطق ارزیابی رادار و امتیازدهی

دبیرخانه و راههای ارتباطی

? سایت رسمی جایزه: http://scma.aut.ac.ir/

? تلفن دبیرخانه: 66495419

? ایمیل جایزه: scma@aut.ac.ir

? جیمیل جایزه: scmaward@gmail.com

? کانال تلگرام جایزه: https://t.me/scmaward

با تخفیف ویژه ثبت نام گروهی یا معرفی نامه از اعضای کمیته علمی جایزه