معرفی مدل جایزه

معرفی مدل جایزه شامل موارد زیر می‌شود:

  • برنامه‌ریزی: این معیار به مدیریت و برنامه‌ریز و متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در سطح کلان زنجیره و زیربخش‌های آن می‌پردازد.
  • مشارکت: این معیار شامل کلیه فعالیت‌ها در زنجیره تامین سرآمد به منظور ایجاد مشارکت و هماری بین اعضای کلیدی است.
  • مدیریت موجودی: عبارت است از برنامه‌ریزی و کنترل موجودی در سرتاسر زنجیره تامین؛ به نحوی که اقلام مناسب، به اندازه مناسب، در زمان و مکان مناسب در دسترس قرار گیرد.
  • مدیریت محصول: این معیار شامل کلیه فعالیت‌ها در زنجیره تامین سرآمد به منظور طراحی، توسعه، تولید و مدیریت چرخه عمر محصول است.
  • زیرساخت‌ها: این معیار وظیفه آماده‌سازی، پشتیبانی، توانمندسازی، کنترل و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تسهیل اجرای فرایندهای زنجیره تامین را بر عهده دارد.

همچنین این مدل دارای 4 بخش نتایج بوده که نتایج شرکا، تامین‌کنندگان و پیمانکاران، مشتریان و مصرف‌کنندگان، زیست محیطی و اجتماعی و نتایج کلیدی زنجیره تامین را از جنبه‌های برداشتی و عملکردی پایش می‌کند.