🔶🔸سومین همایش جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره تامین به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز چهارشنبه 25 آبان 1401برگزار و از 14 شرکت برتر در این حوزه تقدیر به عمل آمد.