به اطلاع می رساند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان حامی معنوی به دومین دوره‌ی جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین پیوست.